Hội nghị hội thảo

Hội nghị hội thảo

Gói sản phẩm phục vụ hội thảo hội nghị được nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa ra với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia hội thảo hội nghị. Những gói sản phẩm mang lại sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, khả năng tập trung cao trong suốt quá trình diễn ra hội thảo hội nghị.

Bên cạnh đó hệ thống phục vụ xuyên suốt hội thảo hội nghị với đội ngũ nhân viên được đào tạo kỹ lưỡng nhiều kinh nghiệm tạo phong cách chuyên nghiệp phù hợp với sự kiện.

 

Copyright @ *CTH Catering Co.,Ltd *50/255 Cầu Giấy/Hà Nội *Tel: 04 38 644 730 *Fax: 04 38 644 708 *Mobile: 0988.912.798