Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Khách hàng là trên hết  - CTH giành sưu ưu tiên cho Khách hàng là trên hết, nhân viên là thứ hai, đối tác/nhà cung ứng là thứ 3, rồi đến chủ sở hữu/cổ đông.

Tư tưởng CTH  - Tư tưởng dịch vụ là nền tảng và xuất phát điểm cho những nhận thức đúng đắn - quyết định tất cả cách ứng xử và hành động của người làm dịch vụ lưu động (tiệc và sự kiện) đối với khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

Sự khác biệt: Ý tưởng độc đáo và thiết kế chuyên nghiệp cùng tập thể nhiều năm kinh nghiệm tạo nên sự khác biệt.

Sự tin cậy: Con người tin cậy, nguyên liệu thực phẩm tin cậy, sản phẩm tin cậy, lời nói và cam kết với khách hàng là khế ước.

CTH say mê tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thực phẩm tươi ngon nhất theo cách có đạo đức, với quá trình sơ chế cực kỳ cẩn thận, công thức nấu ăn dần được tiêu chuẩn hóa theo thời gian cùng sự tận tâm và niềm đam mê của đầu bếp sẽ tạo nên hương vị hoàn hảo và khác biệt gửi tới quý Khách hàng.

Con người là trọng tâm: CTH coi con người là “Nhụy hoa” và các yếu tố còn lại như “Cánh hoa” - Con người là trung tâm để xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp: CTH coi trọng và quan tâm đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên song song với  đời sống vật chất. Văn hóa doanh nghiệp tạo nên sức mạnh đoàn kết – sợi dây vô hình kết nối các cá nhân, tập thể trong tổ chức với nhau. Đồng thời có ảnh hưởng lớn đến văn hóa giao tiếp trong doanh nghiệp và với khách hàng.

 

Copyright @ *CTH Catering Co.,Ltd *50/255 Cầu Giấy/Hà Nội *Tel: 04 38 644 730 *Fax: 04 38 644 708 *Mobile: 0988.912.798