Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

TẦM NHÌN

CTH trở thành một thương hiệu tốt nhất, uy tín nhất, thân thiện nhất trong việc mang đến và đáp ứng thỏa mãn vượt mức trông đợi của khách hàng về dịch vụ tiệc và sự kiện lưu động tại Việt Nam… 

 

SỨ MỆNH

- Đối với Khách hàng/Thị trường

Tạo dựng, nâng cao giá trị nhân văn và hình ảnh ấn tượng cho Khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ độc đáo, chất lượng tốt, mang tính thẩm mỹ và sáng tạo cao trong mỗi buổi tiệc, sự kiện.

- Tình thân...

CTH có trách nhiệm là một thành viên của Đại gia đình, của Tổ chức một cách nghiêm túc để chung tay tạo nên sự thành công trong mỗi buổi tiệc, sự kiện.  Chúng tôi mong muốn được chào đón ở mọi nơi mà chúng tôi tiến hành kinh doanh cũng như thể hiện “Tình thân/Trách nhiệm” của mình.

- Đối với Nhà cung ứng/Đối tác

Chúng tôi luôn đối xử với nhau một cách tôn trọng và nhân văn nhất. Và chúng tôi luôn giữ cho nhau ở trong chuẩn mực ấy nhằm tạo dựng mối quan hệ bền vững, lâu dài để cùng phát triển.

- Đối với nhân viên

Tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cạnh tranh, sáng tạo và đồng đội. Tạo điều kiện và cơ hội để phát triển năng lực một cách công bằng nhằm đạt được mức thu nhập cao, ổn định, một sự nghiệp thành đạt cho tất cả nhân viên.

 

Copyright @ *CTH Catering Co.,Ltd *50/255 Cầu Giấy/Hà Nội *Tel: 04 38 644 730 *Fax: 04 38 644 708 *Mobile: 0988.912.798