Thực đơn

Thực đơn

Xây dựng thực đơn cho bữa tiệc của bạn ( Đơn giá áp dụng cho tiệc tổ chức từ ngày 01/10/2017 đến ngày 30/05/2018
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 20 khách)
10,400,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
210,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
260,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
280,000 VNĐ
Đơn giá bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
320,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
350,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
400,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
240,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,140,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 20 khách)
13,500,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
260,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,160,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 20 khách)
25,500,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
330,000 VNĐ
Copyright @ *CTH Catering Co.,Ltd *50/255 Cầu Giấy/Hà Nội *Tel: 04 38 644 730 *Fax: 04 38 644 708 *Mobile: 0988.912.798