Tiệc Finger Food / Cocktail Reception

Tiệc Finger Food / Cocktail Reception

Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 50 khách)
130,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 50 khách)
170,000 VNĐ
Copyright @ *CTH Catering Co.,Ltd *50/255 Cầu Giấy/Hà Nội *Tel: 04 38 644 730 *Fax: 04 38 644 708 *Mobile: 0988.912.798