Tiệc hội nghị, hội thảo (1 Tea-Coffee Break + 1 Lunch)

Tiệc hội nghị, hội thảo (1 Tea-Coffee Break + 1 Lunch)

Copyright @ *CTH Catering Co.,Ltd *50/255 Cầu Giấy/Hà Nội *Tel: 04 38 644 730 *Fax: 04 38 644 708 *Mobile: 0988.912.798