Thực đơn

Thực đơn

Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
360,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,280,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,270,000 VNĐ
Đơn giá 2.450.000 VNĐ/ bàn 10 khách chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,480,000 VNĐ
Đơn giá 3.500.000 VNĐ/ bàn 10 chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
2,100,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,060,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 50 khách)
130,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 50 khách)
170,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 50 khách)
60,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 50 khách)
90,000 VNĐ
Copyright @ *CTH Catering Co.,Ltd *50/255 Cầu Giấy/Hà Nội *Tel: 04 38 644 730 *Fax: 04 38 644 708 *Mobile: 0988.912.798