Tiệc Cưới

Tiệc Cưới

Xây dựng thực đơn cho bữa tiệc của bạn ( Đơn giá áp dụng cho tiệc tổ chức từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/052/2015
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,140,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,160,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,280,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,270,000 VNĐ
Đơn giá 2.450.000 VNĐ/ bàn 10 khách chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,480,000 VNĐ
Đơn giá 3.500.000 VNĐ/ bàn 10 chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
2,100,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
1,060,000 VNĐ
Copyright @ *CTH Catering Co.,Ltd *50/255 Cầu Giấy/Hà Nội *Tel: 04 38 644 730 *Fax: 04 38 644 708 *Mobile: 0988.912.798