Tiệc Banquet

Tiệc Banquet

Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 20 khách)
10,400,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
240,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 20 khách)
13,500,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
260,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 20 khách)
25,500,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
330,000 VNĐ
Đơn giá chưa bao gồm VAT (Tối thiểu 30 khách)
360,000 VNĐ
Copyright @ *CTH Catering Co.,Ltd *50/255 Cầu Giấy/Hà Nội *Tel: 04 38 644 730 *Fax: 04 38 644 708 *Mobile: 0988.912.798